Aanpakken: de handen uit de mouwen

Na onze eerste kennismaking en gesprek over de wensen voor de tuin , wordt deze opgemeten en wordt er een voorontwerp of schets gemaakt. Samen bespreken we het voorontwerp met bijbehorende documentatie en/of ‘mood boards’ om het idee achter het ontwerp te verduidelijken. Indien u zich goed voelt met het ontwerp wordt dit gedetailleerd uitgewerkt in een met aquarel gekleurd plan met beplantingsplan, bijbehorend maten plan en plantenfiches. Zo kan je zelf of met de tuinaannemer de tuin aanleggen met of zonder opvolging tijdens het aanlegproces.

Je kan ook kiezen voor de optie met begeleiding om zo zeker tot een overéénkomstig resultaat te komen met het tuinplan. Tijdens overleg met een tuinaannemer maken we afspraken over wie de beplanting en/of materialen gaat leveren en in welke termijn er gaat gewerkt worden. Na oplevering van de afgewerkte tuin is het belangrijk dat de tuin een minimum aan onderhoud krijgt want geen één tuin is onderhoudsvrij. Je kan kiezen om de tuin zelf of gedeeltelijk zelf te onderhouden of je kan een onderhoudscontract maken met een tuinman.

Een tuin evolueert en kan altijd verbeterd worden of heeft soms nood om aangepast te worden. Dan sta ik altijd voor jou klaar.